събота, 4 февруари 2012 г.

Определяне местата на гостите

     Една от най-трудните задачи при организиране на официални вечери е именно правилното разполагане на гостите около масата. Когато приемаме гости у дома, трябва да спазваме някои най-основни правила. Протоколът изисква половете да се редуват. Избягва се разполагането на маса на две жени една до друга, както и на жени в края на масата, когато се налага един до друг да седнат гости от един и същи пол, за предпочитане е те да са мъже, а не жени. Трябва да се избягват вечери с тринадесет души. Още с пристигането си всеки гост се представя от домакинята на останалите и се настанява да седне. Ако масата е правоъгълна, домакините са разположени един срещу друг в средата на дългата страна. Почетните места са за дамата отдясно на домакина, а за мъжа — отляво на домакинята. Съществува и английски обичай - домакинът и домакинята да седнат в двата срещуположни тесни края на правоъгълната маса, а редът на почетните места е същият. Ако гостите са разпределени на няколко маси в едно и също или в отделни помещения, домакинът и домакинята сядат на отделни маси. 


     Когато масата е във форма на буква П (за големи банкети и сватби), почетна е външната напречна страна. При такива случаи трябва винаги да изготвим план на масата и гостите да могат да се запознаят предварително с него. При подреждането на масата се редуват мъже и жени. Семейните двойки се разделят, не се разделят само ако са младоженци. На посочените места на трапезата дамите сядат първи, а мъжете изчакват и сядат, когато всички са настанени. Не започваме с яденето преди да е сервирано на всички. При сядането всеки кимва на съседа си. Ако се случат непознати, представят се взаимно сами. Сядаме тихо, близо до масата на целия стол, а не на крайчеца. Гърбът трябва да е добре изправен, стойката леко наведена напред, тялото да отстои на равно разстояние от масата и облегалката на стола, ръцете прибрани и само китките се опират на масата. Поставяме салфетката на коленете още преди сервирането. С нея леко си потупваме устните, а не ги бършем. След употреба оставяме салфетката настрана смачкана. Ако трябва да станем за малко от масата – слагаме салфетката на седалката на стола. За плодовете може да има и книжна салфетка. Не се протягаме през масата, а вежливо молим съседа си да ни подаде нужното. 
     При кръгла маса се спазват същите правила.



     При траурни случаи също се спазват тези правила, с изключение на правилото - жени да не сядат в краят на масата.



Няма коментари:

Публикуване на коментар